Lagt i handlekurv

Vilkår og betingelser

Disse vilkårene for bruk av nettstedet ("Vilkår for bruk") (sammen med våre retningslinjer for personvern og eventuelle andre dokumenter som er nevnt i dem) regulerer din bruk av og tilgang til vår hjemmeside www.brother.no ("Nettstedet"), enten som gjest eller registrert bruker.

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S, (“Brother”, “vi”, eller “oss”) er et selskap registrert i Norge med organisasjonsnummer 996 594 157, med registrert kontor i Oluf Onsums vei 11, 0680 Oslo, Norge.

Nettstedet skal kun benyttes til informasjon. Ved å bruke Nettstedet eller laste ned materiale fra Nettstedet, aksepterer og godtar du å være rettslig bundet av disse Vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar å være bundet av disse Vilkårene for bruk, kan du avstå fra å bruke Nettstedet eller laste ned materiale fra Nettstedet.

I tillegg til disse Vilkårene for bruk, kan du bli bedt om å godta andre vilkår og betingelser knyttet til bestemte tjenester og/eller produkter vi gjør tilgjengelig på eller via Nettstedet fra tid til annen. I tilfelle, og kun i den grad det foreligger en uoverensstemmelse eller konflikt mellom slike vilkår og betingelser for tjenesten og Vilkårene for bruk, vil vilkårene for en bestemt tjeneste eller et produkt gå foran disse Vilkårene for bruk.

Hvis du har kommentarer eller spørsmål vedrørende Vilkårene for bruk eller Nettstedet, kan du kontakte oss ved hjelp av opplysningene som vises i Kontakt oss siden.

Tilgang til Nettstedet

Tilgang til Nettstedet er tillatt på midlertidig basis, og Brother forbeholder seg retten til å trekke tilbake eller endre tilgang til eller bruk av Nettstedet uten å angi årsak eller forvarsel. Brother er ikke ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart hvis Nettstedet uavhengig av årsak, er utilgjengelig på noe tidspunkt eller i en periode.

Din bruk av Nettstedet

Du kan kun bruke Nettstedet til lovlige formål. Du kan ikke bruke Nettstedet:

(a) på en måte som bryter med gjeldende rett, lover eller forskrifter;

(b) på en måte som er ulovlig eller straffbart, eller på en måte som har ulovlig eller straffbart formål eller virkning;

(c) for det formål å skade eller forsøk på å skade mindreårige på noen måte;

(d) for å sende, bevisst motta, laste opp, nedlaste, bruke eller gjenbruke materiale som ikke overholder Brothers innholdsstandarder som anvist nedenfor;

(e) til å overføre, eller skaffe overføring av, uoppfordret eller uautorisert reklame eller salgsfremmende innhold eller annen form for lignende oppfordring (spam); eller

(f) til bevisst å overføre data, sende eller laste opp materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsinnstilte bomber, tastetrykkloggere, spionprogramvare, annonseprogramvare eller andre teknologisk skadelige programmer, data eller koder.

Du samtykker også:

(a) til ikke å gjengi, duplisere, kopiere eller re-selge noen del av Nettstedet i strid med disse Vilkårene for bruk; og

(b) til ikke å få tilgang til uten autorisasjon, påvirke, skade eller forstyrre:

(i) enhver del av Nettstedet;

(ii) utstyr eller nettverk hvor Nettstedet er lagret;

(iii) enhver programvare brukt i bestemmelsene til Nettstedet; eller

(iv) ethvert utstyr, nettverk eller programvare som eies eller brukes av en tredjepart i forbindelse med din bruk av Nettstedet.

Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til enkelte deler av Nettstedet, eller hele Nettstedet, til brukere som har registrert seg hos Brother.

Hvis du velger, eller får, en brukeridentifikasjonskode, passord eller andre opplysninger som del av Brothers sikkerhetsprosedyrer, må du behandle slik informasjon som konfidensiell, og du må ikke gjengi det til noen tredjepart. Brother har rett til å deaktivere alle brukeridentifikasjonskoder eller passord, enten valgt av deg eller tildelt av Brother, når som helst, hvis du etter Brothers oppfatning ikke har overholdt bestemmelsene i disse Vilkårene for bruk eller som reaksjon på enhver trussel eller oppfattet sikkerhetsrisiko.

Du er også ansvarlig for å sikre at alle personer som har tilgang til Nettstedet via din internett oppkobling eller ved hjelp av dine brukeridentifikasjonsdetaljer er klar over disse Vilkårene for bruk, og at de opptrer i samsvar med dem.

Interaktive tjenester

Hvis du bruker en funksjon på nettsiden som lar deg laste opp tilbakemeldinger, kommentarer, vurderinger og / eller annet materiale til Nettstedet eller til å få kontakt med andre brukere av Nettstedet (samlet "Brukerinnholdet"), skal alt slikt Brukerinnhold være i samsvar med den standard for innhold som fremgår nedenfor.

Du gir herved Brother en ikke-eksklusiv, verdensomfattende, avgiftsfri, fullt betalt, overførbar lisens til å være vert for, lagre, registrere, kopiere, vise, overføre, laste opp, overføre, nedlaste, registrere og distribuere slikt Brukerinnhold.

Vennligst bruk Nettstedet på ansvarlig måte. Du har eneansvar for lovlighet, pålitelighet, integritet, nøyaktighet, fullstendighet og kvalitet på det Brukerinnhold du laster opp eller sender til Nettstedet og Brother har ikke ansvar for lovlighet, pålitelighet, integritet, nøyaktighet, fullstendighet eller kvaliteten til Brukerinnhold lastet opp eller sendt av deg eller andre brukere av Nettstedet.

Brother overvåker ikke, gjennomgår, kontrollerer eller godkjenner Brukerinnhold lastet opp eller sendt av deg eller andre brukere av Nettstedet. I den grad gjeldende rett tillater det, skal Brother ikke være ansvarlig for noe Brukerinnhold, inkludert uten begrensning:

(a) innholdet eller nøyaktigheten av noe Brukerinnhold som er lastet opp eller sendt inn av deg eller andre brukere, eller overført, distribuert eller på annen måte gjort tilgjengelig av deg eller en annen bruker via Nettstedet;

(b) all tilgang til eller endring av Brukerinnhold av deg eller en tredjepart;

(c) ethvert Brukerinnhold som er ærekrenkende, ulovlig, uanstendig, støtende, truende eller som krenker tredjeparts rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter, taushetsplikt eller personvernrettigheter;

(d) ethvert Brukerinnhold som ikke er i samsvar med gjeldende rett, lover eller forskrifter eller som forsvarer eller oppfordrer til ulovlig aktivitet, eller

(e) noe slags Brukerinnhold som har ødelagte filer, tidsinnstilte bomber, trojanske hester, virus, ormer eller andre skadelige teknologiske data, programmer eller programvare.

Standard for innhold

Alt Brukerinnhold som er lastet opp eller sendt til, eller overføres, distribueres eller på annen måte gjøres tilgjengelig via Nettstedet må være i samsvar med følgende standarder for innhold. Du skal ikke publisere, laste opp, registrere, spille inn, linke til eller på annen måte distribuere eller overføre noe Brukerinnhold som:

(a) krenker eller kan krenke tredjeparts immaterielle rettigheter eller rettigheter til personvernrettigheter;

(b) ikke overholder gjeldende rett, lover eller forskrifter; eller som forsvarer eller oppfordrer til ulovlig aktivitet;

(c) du ikke har nødvendige rettigheter, samtykke og tillatelser til å gjøre;

(d) brukes til å fremstille, eller uriktig fremstiller din identitet eller tilknytning til en person;

(e) er egnet til å villede eller forlede personer, eller som er unøyaktig eller usant;

(f) fremmer, oppfordrer til eller inneholder fornærmende, ærekrenkende, voldelig, trakasserende, uanstendig, obskønt, pornografisk, truende, vulgært eller på annen måte upassende, støtende eller ulovlig innhold, eller som er skadelig for mindreårige;

(g) inneholder ødelagte filer, tidsinnstilte bomber, trojanske hester, virus, ormer eller andre skadelige teknologiske data, programmer eller programvare, eller

(h) er laget i strid med enhver rettslig plikt overfor til en tredjepart, for eksempel en kontraktsmessig forpliktelse eller tillitsbrudd.

Ved å sende eller laste opp, eller distribuere, overføre eller gjøre Brukerinnhold tilgjengelig via Nettstedet, garanterer du at:

(a) slikt Brukerinnhold overholder de standarder for innhold beskrevet ovenfor, og at du er erstatningsansvarlig og holder oss skadesløse mot alle krav, handlinger, rettslige skritt, tap, skader, utgifter, kostnader (herunder alle juridiske og profesjonelle utgifter), bøter eller straffer påført eller pådratt av Brother som følge av eller i forbindelse med at du unnlater å overholde de ovennevnte standarder for innhold;

(b) du er eier, rettighetshaver eller den autoriserte brukeren av slikt Brukerinnhold.

Du erkjenner at ved å laste opp eller på annen måte gjøre tilgjengelig Brukerinnhold for Nettstedet, kan Brukerinnholdet være synlig for og tilgjengelig for andre.

Brother forbeholder seg retten til å fjerne Brukerinnhold sendt eller lastet opp av deg uten varsel hvis vi mottar varsel om eller vi er av den oppfatning at, Brukerinnholdet ikke overholder de standarder for innhold som er beskrevet ovenfor.

Brother har også retten til å avsløre din identitet til en tredjepart som hevder at Brukerinnhold som er sendt, lastet opp eller distribuert eller gjort tilgjengelig av deg via Nettstedet er ulovlig, uriktig eller ærekrenkende, eller utgjør en krenkelse av deres immaterielle rettigheter, personvernrettigheter, eller er i strid med enhver rettslig plikt ovenfor en tredjepart.

Ved å laste opp, sende eller på annen måte gjøre tilgjengelig Brukerinnhold til Nettstedet vårt, godtar du å gi oss, på forespørsel, all informasjon og assistanse som er rimelig og nødvendig, inkludert, men ikke begrenset til, dokumenter eller korrespondanse (hvor dette er tilgjengelig), i forbindelse med mottak av en klage, eller ved krav eller rettslige skritt iverksatt av en tredjepart i forbindelse med slikt Brukerinnhold.

Vi kan også avsløre din identitet og/eller Brukerinnhold sendt, lastet opp eller distribuert eller gjort tilgjengelig av deg ved bruk av Nettstedet eller en del av dette til domstoler, kontrollorganer eller annet forvaltningsorgan i en kompetent rettskrets i forbindelse med slik klage, krav eller rettslige skritt.

Hvis du mener noe av Brukerinnholdet på Nettstedet:

(a) inneholder noe som ikke samsvarer med de standarder for beskrevet ovenfor, eller;

(b) krenker noen av dine immaterielle rettigheter;

vennligst informer oss om slikt Brukerinnhold og/eller den påståtte krenkelsen og gi utfyllende opplysninger ved hjelp av kontaktinformasjonen vist på Kontakt Oss siden på vårt Nettsted.

Immaterielle rettigheter på Nettstedet

Brother er eier av eller rettighetshaver til opphavsrett og alle immaterielle rettigheter som eksisterer på Nettstedet og dets innhold. Ettergjøring er forbudt.

Du kan skrive ut og laste ned utdrag fra Nettstedet til personlig og ikke-kommersiell bruk, forutsatt at du ikke endrer noe av innholdet, ikke anvender grafikk eller fotografier separat fra innholdets tilhørende tekst, og unnlater å fjerne noen form for opphavsrett, varemerkeopplysninger eller andre opplysninger om beskyttede rettigheter fra slike utdrag.

Du må ikke bruke noe av innholdet på Nettstedet til kommersielle formål uten å innhente lisens fra Brother eller våre lisensgivere.

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned deler av Nettstedet eller innhold på Nettstedet i strid med disse Vilkårene for bruk, vil din rett bruk av vårt Nettsted opphøre umiddelbart, og du må, etter krav fra oss, tilbakelevere eller tilintetgjøre alle kopier av innhold du har laget.

Tillit til informasjon

Kommentarer og annet innhold eller informasjon som offentliggjøres eller på annen måte gjøres tilgjengelig via vår Nettside er ikke ment å utgjøre råd som skal tillegges vekt. Vi fraskriver oss derfor ethvert ansvar som oppstår fra din tillit til innholdet eller informasjon, eller til noen som er blitt informert om innholdet.

Brukerinnhold gjort tilgjengelig på Nettstedet av brukere av Nettstedet representerer utelukkende synspunktene til den brukeren, og representerer ikke synspunktene til Brother og Brother verken støtter eller godkjenner slikt Brukerinnhold.

Du erkjenner at du ikke har stolt på noen uttalelse, løfter, garantier eller fremstillinger som er gitt av eller er på vegne av oss som ikke er fastsatt i disse Vilkårene for bruk, Retningslinjene for personvern eller andre dokumenter som er nevnt i dem. Ingenting i denne klausulen utelukker eller begrenser ansvar for svindel eller uriktig informasjon.

Bruk av personopplysninger

Vi vil bruke all personlig informasjon vi innhenter fra deg i forbindelse med dette Nettstedet i samsvar med våre Retningslinjer for personvern. Du erkjenner at du har hatt tilgang til og lest våre Retningslinjer for personvern og aksepterer vilkårene som er fastsatt i disse.

Våre forpliktelser

Dette Nettstedet og informasjonen og innholdet på Nettstedet, leveres "som det er" uten noen garantier eller tilslutninger og, i den grad gjeldende rett tillater det, uten garanti eller forsikringer av noe slag enten uttrykt eller underforstått (inkludert, uten begrensning, noen garanti for at Nettstedet vil være tilgjengelig, uten avbrudd eller feilfritt).

I den grad gjeldende rett tillater det, fraskriver vi oss herved ethvert ansvar for:

(a) ethvert tap, skade eller utgifter, enten direkte eller indirekte, pådratt eller lidt av deg i forbindelse ved bruk av vårt Nettsted eller i forbindelse med bruk, manglende evne til å bruke, eller som resultat av bruk av vårt Nettsted, inkludert men ikke begrenset til et rent økonomisk tap, eller tap av eller skade på maskinvare, data eller informasjon;

(b) innhold, informasjon og innhold lastet opp eller gjort tilgjengelig på vår Nettside (inkludert, uten begrensning, alt Brukerinnhold lastet opp eller på annen måte gjort tilgjengelig av deg eller andre brukere av Nettstedet);

(c) enhver nettside som linker til vårt Nettsted; og

(d) tap av forretningsvirksomhet, inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekt eller omsetning, tap av virksomhet, tap av fortjeneste eller kontrakter, tap av forventet innsparing, tap av data eller tap av ledelse eller kontortid.

Dette påvirker ikke vårt ansvar ved død eller personskade som følge av vår uaktsomhet, og heller ikke vårt ansvar ved svindel eller uriktig informasjon eller annet ansvar som ikke kan fraskrives eller begrenses etter gjeldende rett.

Informasjonssikkerheten for innhold sendt på Internett (inkludert e-post) er gjenstand for mange forhold utenfor vår kontroll. Vi garanterer ikke for sikkerheten eller konfidensialiteten for elektronisk informasjon og er ikke ansvarlige overfor deg i forbindelse med eventuelle tap eller skader du lider i forbindelse med overføring av slik informasjon.

Brother har intet ansvar for din manglende evne til oppkobling eller tilgang til Nettstedet som følge av eventuelle feil, mangler eller problemer knyttet til din PC-maskinvare, programvare, nettverk eller sikkerhet, eller din internettleverandør eller andre lignende problemer.

Suspensjon og oppsigelse

Vi avgjør, etter vårt skjønn, om det har vært et brudd på disse Vilkårene for bruk ved din bruk av Nettstedet. Når et brudd på disse Vilkårene for bruk har skjedd, kan Brother iverksette de tiltak som vi anser som nødvendige.

Manglende overholdelse av disse Vilkårene for bruk kan føre til at vi foretar alle eller noen av de følgende handlinger:

(a) umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til å bruke eller få tilgang til Nettstedet eller deler av Nettstedet;

(b) utstedelse av en advarsel til deg;

(c) rettslige skritt mot deg for dekning av alle kostnader på erstatningsmessig grunnlag (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative og juridiske kostnader) pådratt eller forelagt oss som følge av ditt brudd på disse Vilkårene for bruk;

(d) ytterligere rettslige skritt mot deg, og/eller

(e) offentliggjøring av slik informasjon til politi eller myndigheter som vi mener er nødvendig eller påkrevd i henhold til gjeldende rett.

Brother påtar intet ansvar for lovlige handlinger utført som følge av brudd på disse Vilkårene for bruk. Handlingene som beskrives i disse Vilkårene for bruk er ikke begrenset, og Brother kan iverksette andre lovlige tiltak vi finner passende.

Virus, hacking og andre lovovertredelser

Du må ikke misbruke Nettsiden ved forsettlig å innføre virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til vårt Nettsted, serveren hvor Nettstedet vårt er lagret eller hvilken som helst server, datamaskin eller database knyttet til Nettstedet vårt. Du må ikke angripe vårt Nettsted gjennom et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep.

Ved brudd på den overnevnte bestemmelsen, begår du en straffbar handling under den norske straffeloven av 1902. Vi vil rapportere alle slike brudd til de relevante myndigheter, og vi vil samarbeide med disse ved å avsløre informasjonen vi har om deg til dem. Ved et slikt brudd, vil din rett til å bruke vårt Nettsted opphøre umiddelbart.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skade forårsaket av et distribuert tjenestenektangrep, virus eller annet teknologisk skadelig innhold som overføres eller påvirker ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet beskyttet materiale på grunn av din bruk av vårt Nettsted eller din nedlastning av innhold lagt ut eller på annen måte gjort tilgjengelig på Nettstedet, eller på hvilken som helst tilknyttet nettside.

Linker fra vår nettside

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsider og ressurser som drives av tredjeparter eller Brothers tilknyttede selskaper. Disse linkene er kun gitt som informasjon. Brother har ingen kontroll over innholdet på disse nettsidene eller ressursene, og påtar seg intet ansvar for de eller for tap eller skade som kan oppstå ved din bruk av disse. Bruk av slike nettsider er underlagt vilkårene og betingelsene som gjelder og vises på slike nettsider.

Gjeldende lovgivning og verneting

Disse Vilkårene for bruk og alle dokumenter nevnt i dem og eventuelle tvister eller krav som følger av eller er i forbindelse med disse eller deres innhold eller tilblivelse (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk rett.

De norske domstoler har eksklusivt jurisdiksjon over eventuelle tvister eller krav som følger av eller kommer i forbindelse med bruk av vårt Nettsted eller våre Vilkår for bruk, selv om vi forbeholder oss retten til å reise søksmål mot deg for brudd på disse Vilkårene for bruk i ditt hjemland eller andre aktuelle land.

Endringer i vilkår for bruk

Vi kan revidere disse Vilkårene for bruk på ethvert tidspunkt ved å revidere denne siden. Det forventes at du oppdaterer deg på innholdet på denne siden fra tid til annen for å notere deg eventuelle endringer vi har gjort ettersom de er bindende for deg. Noen av bestemmelsene i disse Vilkårene for bruk kan også bli erstattet av bestemmelser eller merknader publisert andre steder på Nettstedet vårt.